Ładunek elektryczny -jak działa?

Ładunki elektryczne to po prostu nadwyżka elektronów lub ich niedobór w jakimś przewodniku. Ładunki wytwarzają pojedyncze elektrony lub dziury po elektronach

Ładunek elektryczny

Ładunek elektryczny

Na chłopski rozum: ładunki elektryczne to nadwyżka elektronów w jakimś przewodniku lub ich niedobór. Jeśli jest nadwyżka elektronów oznacza, że ładunek jest ujemny. Jeśli w atomach są tzw. dziury elektronowe -oznacza, że atom ma mniej elektronów niż powinien i oddziałuje dodatnie. Ładunek jest dodatni.

Przypuśćmy, że są 2 bardzo cienkie pręty metalowe, oddalone od siebie o 1 metr. Na końcu pierwszego pręta wprowadzamy ładunek ujemny. Co stanie się z elektronem na drugim pręcie, jeśli był możliwie najbliżej pręta pierwszego? 

Oczywiście elektron z pręta pierwszego zacznie odpychać elektron z pręta drugiego (zresztą z wzajemnością) -wkrótce elektrony znajdą się możliwie najdalej od siebie.

Gdybyśmy zaczęli nadawać jakiś sygnał na pręcie pierwszym (podając zmienne napięcie), na pręcie drugim pojawi się odbicie nadawanego sygnału. Na tym ogólnie mówiąc polega transmisja radiowa.

Obliczmy jeszcze tylko jaką siłą oddziałuje 1 elektron z pręta pierwszego na drugi elektron w pręcie 2.

Ładunek pojedynczego elektronu to -1,6*10-19C

Prawo Coulomba

Prawo Coulomba mówi, że siła z jaką oddziałują na siebie 2 ładunki to:

F=k(q1*q2)/r2

k - współczynnik proporcjonalności, opisuje przyciąganie lub odpychanie (najczęściej 1 lub -1)

q1 - wielkość ładunku 1,
q2 - wielkość łądunku 2
r - odległość między ładunkami 

W naszym zadaniu:
F=-(-1,6*10-19C*-1,6*10-19C)/1m2
a więc F = -2,56*10-38

To jest siła jaką odpychają się obydwa łądunki na końcach pręta

9 Polecane

Galeria zdjęć

fizyka.vsz

Serwis przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, średnich, wyższych oraz dla hobbystów. Zawiera trzy główne działy: fizyka -kurs podstawowy, kurs fizyki dla zaawansowanych oraz ciekawostki z dziedziny nauk ścisłych dla każdego Więcej...